Aktivnosti

Ženska pomoć sada i Women's International Club Zagreb

Gospođa Minerva Hernandez Iraheta, supruga Kanadskog ambasadora, ugostila nas je 07.05.2019. na mjesečnom sastanku članica International Women's Club Zagreb, gdje smo imali priliku pred divnim ženama predstaviti rad udruge Ženska Pomoć Sada te razmijeniti mnoge ideje o budućoj suradnji na dobrobit korisnica naše udruge i osvještavanju potreba i poteškoća žena žrtava nasilja. Zahvaljujemo se posebno gospođi Renati Bačanek na organizaciji i dobrodošlici.

...više

Educirali smo operatere 112 o procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja u SOS pozivima

16.04.2019. na edukaciji za 112 operatere sudjelovali smo sa edukacijom o procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja u SOS pozivima. Na edukaciji su bili okupljeni predavači iz raznih resora, među kojima i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Operativno komunikacijski centar policije, kriminalistička policija, te organizacije civilnog društva koje žrtvama svakodnevno pružaju pomoć. Operateri su bili educirani o pojavnim oblicima i dinamici nasilja u obitelji, prijedlogu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, minimalnim standardima u ostvarivanju prava i zaštite žrtava.

...više

08.04.2019. Predsjednica udruge Ženska pomoć sada na sastanku s premijerom Plenkovićem

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se 08.04.2019. s predstavnicama udruga, ustanova i organizacija koje brinu i rade sa žrtvama obiteljskoga nasilja. Na sastanku su uz premijera sudjelovali ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Murganić, ministar pravosuđa Bošnjaković i glavni ravantelj policije Milina, čime je prikazana svjesnost potrebe aktivne i kontinuirane suradnje i angažmana svih ključnih resora u borbi protiv naislja u obitelji.

...više

1 2 3