Aktivnosti

Educirali smo operatere 112 o procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja u SOS pozivima

16.04.2019

16.04.2019. na edukaciji za 112 operatere sudjelovali smo sa edukacijom o procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja u SOS pozivima. Na edukaciji su bili okupljeni predavači iz raznih resora, među kojima i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Operativno komunikacijski centar policije, kriminalistička policija, te organizacije civilnog društva koje žrtvama svakodnevno pružaju pomoć. Operateri su bili educirani o pojavnim oblicima i dinamici nasilja u obitelji, prijedlogu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, minimalnim standardima u ostvarivanju prava i zaštite žrtava.