Aktivnosti

Sudjelovali smo na okruglom stolu “Uloga medija u formiranju percepcije o nasilju nad ženama i femicidu" koji se održao 20.02.2019.

21.02.2019

Sudjelovali smo na okruglom stolu “Uloga medija u formiranju percepcije o nasilju nad ženama i femicidu – utjecaj na društvo i žrtve nasilja o problemu medijskog prikazivanja nasilja nad ženama i femicida“.
Okrugli stol održao se 20.02.2019. u sklopu projekta "Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama" kojeg je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom, financiranog od EU u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu EU-a, a sufinanciraju ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Agencija za elektroničke medije.