Aktivnosti

Sudjelovali smo u edukaciji o pripremi i pisanju EU projekata u organizaciji HERMES-a, u okviru projekta EU za mene - EU za tebe

20.02.2019

Sudjelovali smo u edukaciji o pripremi i pisanju EU projekata u organizaciji HERMES-a, u okviru projekta EU za mene - EU za tebe, financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Sudjelovali smo na 4 radionice u razdoblju od 21. siječnja do 11. veljače 2019. godine.
Stekli smo mnogo praktičnih i korisnih informacija te vježbali na praktičnim primjerima i kroz različite zadaće kako u praksi što bolje kreirati buduće projekte udruge Ženska pomoć sada.