Česta pitanja

Česta pitanja

1. TRPIM NASILJE – ŠTO DA RADIM?
U slučaju nasilja i zlostavljanja (fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog) najbolje se obratiti nadležnim institucijama (policiji i nadležnom centru za socijalnu skrb) i udrugama koje se bave pružanjem zaštite i podrške žrtvama nasilja (autonomna skloništa i savjetovališta).
U hitnim slučajevima - kada je nasilje u tijeku - najbolje je nazvati i obavijestiti POLICIJU te zatražiti njihovu intervenciju.

2. KAKO DA DOĐEM U VAŠE SKLONIŠTE?
Smještaj u Skloništu možete zatražiti direktno pozivom na naš besplatni broj telefona 0800 655 222 ili putem policije i centra za socijalnu skrb koji Vas također mogu uputiti u naše Skonište na tajnoj adresi. O mjestu prijema dogovaramo se neposredno prije Vašeg dolaska. 
U skloništu možete boraviti (Vi i Vaše dijete/djeca) do šest mjeseci, a ako se Vaša životna situacija ne riješi i dulje.

3. KAKO I GDJE DA POKRENEM POSTUPAK ZA RAZVOD BRAKA?
Trebate prikupiti dokumente u originalu (Vjenčani list /Izvod iz matice vjenčanih i rodne listove za djecu - ako su malodobna i postoji obveza roditeljske skrbi nad njima) te potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi u iznosu od 200 kn.
Ako ste socijalno ugroženi, možete u tužbi navesti da nemate sredstava za plaćanje potrebnog iznosa te tražiti da Vas se oslobodi plaćanja sudske pristojbe.
Sljedeći korak je tužba za razvod braka – postoji propisani obrazac za tužbu koji možete dobiti, na primjer, u centru za socijalnu skrb.
Tužba se (zajedno s priloženom, gore navedenom dokumentacijom, ne starijom od 30 dana) predaje nadležnom sudu (u mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta bračnih drugova ili prema mjestu u kojem je brak sklopljen).

4. KADA MORAM IĆI NA „POSREDOVANJE“ U CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB?
Postupak posredovanja morate pokrenuti sami – pisanim podneskom koji upućujete centru za socijalnu skrb koji je sud na prvom ročištu odredio kao „posredovatelja“ u Vašem predmetu.
Posredovanje se provodi obavezno u slučaju kada se razvod braka pokreće TUŽBOM (bez obzira na to imaju li supružnici zajedničku maloljetnu djecu) i kada IMAJU ZAJEDNIČKU ILI POSVOJENU MALOLJETNU DJECU.

5. NEZAPOSLENA SAM, NEMAM PRIHODA, A SUPRUG RADI. POSTOJI LI MOGUĆNOST DA MI SE ODUZME SKRBNIŠTVO NAD DJECOM?
Odluku o skrbništvu nad djetetom donosi SUD na temelju stručnog mišljenja centra za socijalnu skrb nakon njihove „obrade“. Za odluku NIJE presudno koji je od roditelja boljeg imovinskog stanja, nego koji je roditelj kompetentniji te se općenito bolje i više brinuo o djetetu i pružao mu bolju roditeljsku skrb.
Kada je riječ o obiteljskom nasilju, obavezno je potrebno o tome progovoriti (bilo da se odvijalo pred djetetom od strane roditelja nasilnika ili direktno prema djetetu) i ukazati na to da je drugi roditelj bio nasilan.
Nasilje u obitelji svakako je okolnost koja uvelike utječe na donošenje odluke na štetu nasilnog roditelja.

6. KAKO DA DOBIJEM SKRBNIŠTVO NAD DJETETOM AKO SAM BILA U IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI S NJEGOVIM OCEM?
U ovom će slučaju SUD odlučiti s kojim roditeljem će dijete živjeti te o susretima i druženjima djeteta s drugim roditeljem.
Vi morate pokrenuti izvanparnični postupak pri OPĆINSKOM SUDU tako da ćete napisati i podnijeti PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ODLUKE O TOME S KOJIM RODITELJEM ĆE ŽIVJETI DIJETE te o susretima i druženjima s drugim roditeljem.