Impressum

Predsjednica udruge

Marijana Zrinka Jegeršnik

 

Tajnica:

Nevenka Fiket

 

Predsjedništvo

Nevenka Fiket, Marijana Zrinka Jegrišnik, Nevenka Mijatović, Biserka Prpić i Sonja Jurjević

OIB  27068483295

matični broj 3465004

žiro račun HR 8023600001101243228       

adresa: PP 992

 

 

Sponzorirali i izradili web stranicu

Marker - web studio

Fritula

 

Lektura

Morana Zajec