Impressum

Predsjednica udruge

Marijana Zrinka Jegrišnik

 

Tajnica

Nevenka Fiket

 

Predsjedništvo

Nevenka Fiket, Marijana Zrinka Jegrišnik, Nevenka Mijatović, Biserka Prpić i Sonja Jurjević

 

OIB:  27068483295

Matični broj: 3465004

Žiro račun: HR 8023600001101243228       

Adresa: PP 992

 

Sponzorirali i izradili web stranicu

Marker - web studio

Fritula

 

Lektura

Morana Zajec