Prihvatni centar – sklonište za žrtve nasilja

Sklonište

Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja koncipiran je kao sklonište u koje se žene i njihova djeca mogu skloniti, oporaviti i osnažiti neposredno nakon bijega pred nasiljem te pronaći način za trajnije rješenje svojih problema. Za vrijeme boravka u skloništu te nakon odlaska korisnicama se pružaju sve vrste podrške. 

Sklonište se nalazi na tajnoj adresi, a kapacitet smještaja u skloništu je 8 korisnika (žena i njihove djece).