Prihvatni centar – sklonište za žrtve nasilja

Prihvatni centar 

Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja koncipiran je kao prvo sklonište u koje se žene i njihova djeca mogu skloniti, oporaviti i osnažiti neposredno nakon bijega pred nasiljem i pronaći način za trajnije rješenje svojih problema. Za vrijeme boravka u skloništu i nakon odlaska korisnicama se pružaju svi vidovi podrške, a osobito majkama s djecom kako bi se adekvatno skrbile o njima, a što osim sigurnog smještaja na tajnoj adresi obuhvaća i pružanje psihološke, pravne, socijalne i savjetodavne pomoći stručnih osoba. Sigurni smještaj nalazi se u gradskom stanu na tajnoj adresi, a kapacitet smještaja u skloništu je 8 korisnika (žena i njihove djece). Boravak u skloništu traje najdulje do godinu dana.