Savjetovalište

Savjetovalište

je mjesto gdje ženama pružamo : socijalno savjetovanje, što obuhvaća upoznavanje s pravima iz socijalne skrbi, rješavanje statusnih pitanja korisnica, pomaganje pri ostvarivanju prava iz socijalne skrbi,  uključivanje djece u dječji vrtić ili školu te zdravstvenu ustanovu

pružamo kontinuirano individualno savjetovanje te grupno savjetovanje jednom tjedno za korisnice skloništa
naša dr.psihijatrije/ psiholog kontinuirano i intenzivno radi sa ženama i djecom, što uključuje prvotnu opservaciju i psihodijagnostiku, psihološki tretman, a po potrebi upućuje korisnice na tretman ostalim stručnjacima drugih specijalnosti
pravno savjetovanje, koje uključuje pružanje besplatne  pravne pomoći u rješavanju obiteljskih problema vezanih uz razvod braka (tužbe, žalbe), skrbništva nad djecom, podjele bračne imovine itd., a u iznimnim slučajevima i besplatno pravno zastupanje na sudu
savjetovanje se obavlja putem besplatnog telefona, a po potrebi i dogovoru i osobno


besplatna SOS linija 0800 655 222  (kao i broj savjetovališta 01/4655 222) dostupna je 24 sata svaki dan tijekom cijele godine, a pruža pomoć žrtvama kroz davanje informacija, suportivne razgovore, savjetovanje, upućivanje na relevantne i nadležne institucije te prijem žrtava na smještaj u sigurno sklonište.