S.O.S. telefon


S.O.S. telefon

0800 655 222 je besplatna telefonska linija za korisnice u kriznim situacijama i dostupna je od 0-24 sata tijekom cijele godine.

Osim besplatne telefonske linije postoji i telefon 01/ 46 55 222 gdje se također mogu dobiti sve potrebne savjetodavne informacije.