Statistika

Statistika

U 2011. godini kroz Prihvatni centar prošle su 23 žene i 20 njihove djece. Usluge savjetovališta (pravne, psihološke i socijalne) koristilo je 225 žena. Putem SOS linije koja je otvorena 24 sata tijekom cijele godine ostvareno je 3549 poziva, od čega se 81 posto odnosilo na partnersko nasilje. 
U 2012. kroz Prihvatni centar prošlo je 28 žena i 29 njihove djece. Usluge savjetovališta (pravne, psihološke i socijalne) koristile su 264 žene. Putem SOS linije koja je bila otvorena 24 sata tijekom cijele godine ostvareno je 3264 poziva, od čega se 83 posto odnosilo na partnersko nasilje.