Statistika

Statistika

U 2020. godini u našem Skloništu boravilo je 28 korisnika, od čega 12 žena i 16 njihove mlt. djece.

Besplatne usluge savjetovališta koristilo je ukupno 149 korisnika, od kojih je 89 zatražilo psihološku pomoć, a 60 pravnu pomoć.

SOS telefonskih poziva bilo je ukupno 640.